top of page

Design & Teknik

Luv2Move AB är ledande nordisk leverantör för de nya moderna och säkra självbalanserande elrullstolarna som kategoriseras som APW (Active Power Wheelchair) eller sittsegway.   Dessa moderna elrullstolar styrs av och kontrolleras av din egen kropps rörelser.

 

Vi har fått en mycket fin respons i Sverige och har idag en stor grupp av mycket nöjda och rentav entusiastiska användare som alla önskar vara referenser för att berätta hur bra det fungerar.

Skillnaden på våra elrullstolar och alla andra är först och främst framkomlighet och det intuitiva sättet du styr den på med din egen kropp.  

 

En APW snurrar/roterar på sin egen axel precis som en manuell rulle och tar därför ej heller upp mer plats. En APW är den perfekta kombinationen med en manuell rulle då du önskar vara med på allt.

 

Aktiva Elrullstolar gör följande:

 

∗ Roterar på sin egen axel då de bara har 2 hjul

 

∗ De förs fram tack vare den själv- balanserande tekniken

 

∗ Styrs med kroppen och detta ger mycket bra aktiv träning eller passiv träning

för bål och torso

 

∗ Gjorda för både inom- och utomhus bruk (klass A och C), dvs. 2 stolar i en

 

∗ Med sin litenhet är det lätt att hantera föremål i sin omgivning och även lätt att ta med sig i vanliga bilar.

 

APW (Aktiva elrullstolar) Medicintekniska produkter för funktionsnedsättning har tidigare alltid delats upp i två kategorier:

 

W (Rullstol)

AW (Aktiva rullstolar), det vill säga, de "klassiska" manuella rullstolarna med nav-elmotorer som hjälper.

 

PW (Elrullstolar), eldrivna enheter som styrs med hjälp av kontrollspakar.

 

Vi introducerar en helt ny grupp APW (Aktiva elrullstolar), högteknologiska enheter som gör användaren till rullstolens ”kontrollspak”, tack vare den självbalanserande tekniken.

 

 

 

Förutsättningar:

Tillräcklig funktion i övre extremiteterna (funktionellt handgrepp och förmåga att röra armar så att användaren kan hantera styret och kontrollera färdriktningen.

 

Förmåga att självständigt förflytta sig från och till en Aktiv elrullstol.

 

I vårt showroom med testbana visar vi dig både Genny, Freee, AddSeat och Baddabom. Provåk gärna med säker handledning av våra duktiga instruktörer.

 

Vi har fått en mycket fin respons i Sverige och har idag en stor grupp av mycket nöjda och rentav entusiastiska användare som alla önskar vara referenser för att berätta hur bra det fungerar.

Skillnaden på våra elrullstolar och alla andra är först och främst framkomligheten och det intuitiva sättet du styr den på med din egen kropp.  En sittsegway imponerar även på de som har full gång funktion vilket gör att vi hela tiden har folk som vill åka sittsegway som ej behöver den. Vi har kunder som köpt sittsegway helt utan handikapp och det tror jag vi är helt ensamma om på hela rullstolsmarknaden.

Välkommen till en av världens största sittsegway butik och testcenter!

Genny data.jpg
APWs.jpg
12191955_921853947885578_691224899796423
Alla sittsegway.jpg
Vill du veta mer eller testa -hör av dig till oss!
bottom of page